Jdi na obsah Jdi na menu
 


VARHANY

   

Něco málo o varhanách

Varhany pochází z kostela Narození Panny Marie v Holubicích.
Jedná se o varhany firmy Rejna-Černý z r. 1901 o celkem čtyřech
rejstřících, s mechanickou trakturou a kuželkovými vzdušnicemi a s následující dispozicí:
Manuál: Principal 8´, Kryt 8´, Flétna 4´
Pedál: Subbass 16´
Značně poškozené varhany byly v r. 1995 demontovány z nezajištěného kostela, konzervovány a částečně opraveny. Z důvodu plánovaného pronajmutí kostela jinému subjektu byly varhany uloženy postupně v depozitáři v Noutonicích, Poříčí nad Sázavou a posléze v Hudlicích.

Díky veřejné sbírce, do které se zapojili OÚ Píšť, Ježov, Hořice, SDH Píšť a Ježov a jednotlivý občané. Celkem se vybralo cca 120.000 Kč. Sbírka běží dál, stále jsou potřeba finance na renovaci varhan.

Farnost Keblov

 

 

Poděkování

Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili do sbírky. Dále děkujeme P. Maxmiliánovi R. za naleznutí varhan a jejich montáže z depozitáře.

Velké poděkování patří také kardinálu Dominiku Dukovi, který varhany požehnal a posvětil.  

O této události se psalo v několika novinách, jenom pro přesné určení vybrané částky. Vybralo se 120.000 Kč nikoliv 200.000 Kč, která byla uvedena v několika novinách. Děkujeme za pochopení.

Farnost Keblov

 

 

Slavnostní svěcení varhan

 

Slavnostní svěcení proběhne v sobotu 14. 4. 2012 od 15 hodin. Varhany nám požehná a posvětí kardinál Dominik Duka. Všichni jste srdečně zváni.

 

Farnost Keblov

Slavnostní svěcení varhan

 

Slavnostní svěcení proběhne v sobotu 14. 4. 2012 od 15 hodin. Varhany nám požehná a posvětí kardinál Dominik Duka. Všichni jste srdečně zváni.

 

Farnost Keblov

 

Zábavy pořádané SDH Píšť za účelem zakoupení varhan

Sobota 5.11.2011 kapela S.A.M.

Výtěžek: 8000,-

Sobota 3.12.2011 kapela P.A.M.

Výtěžek: 3450,-

Děkujeme všem, kteří jste se zúčastnili těchto akcí a přispěli.

 

Sbor přispěl celkem 20 000 Kč a OÚ Píšť přispěl 30 000 Kč.

                       

Římskokatolická farnost Keblov

Keblov 37

257 65 Čechtice

 

            www.farnostkeblov.cz keblov.fara@tiscali.cz

603 745 303

IČO 45131791

Bank. Spoj. ČS 322047389/0800

 

Keblov 12.12.2011

Milí farníci, drazí přátelé,

možná víte, že je velká příležitost pořídit do kostela v Ježově starší rekonstruované varhany. Zvlášť by bylo záhodno tento záměr uskutečnit, neboť od Velikonoc 2012 se budou během rekonstrukce kostela ve Snětu pravidelně konat bohoslužby v tomto kostele.

         Cena je cca 100.000,- Kč. Jelikož farnost se finančně soustředí na opravy kostela ve Snětu, obracím se na Vás s prosbou o finanční přispění. Přispějí SDH Píšť, OÚ Píšť,Hořice, Ježov.

         Vaše příspěvky můžete zasílat buď na účet farnosti ČS 322047389/0800, var. Sym. 1212 nebo v hotovosti v kostele sv. Lucie v Ježově při bohoslužbách. Samozřejmostí je potvrzení a také připomínám možnost odepsat si dar na snížení daňového základu.

         Děkuji za pochopení a vstřícnost.

         Jestli se toto dílo podaří, záleží jen na Vás a jistě varhany budou výraznou okrasou bohoslužeb, i případných koncertů.

 

                                         P.Maximilián R.Rylko O.Praem